Subjekty, s ktorými nejakým spôsobom prichádzame do kontaktu a spolupracujeme s nimi.