Rozvrh

 

Deň Čas Technické stupne
Pondelok 18:00-19:30 Všetky pásy
Streda 18:00-19:30 Všetky pásy

 

Ing. Jares Hambalko
II. Dan

Kontakt:
0902 125 028, 0905 433 106

Adresa: Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, veľká telocvičňa