25 Views

Už tradične, prvý prázdninový týždeň, prebiehalo veľké letné sústredenie STA. Na týždennú drinu sme nastúpili v sobotu 29. júna 2024, odchod bol naplánovaný po poslednom rannom tréningu v piatok 5. júla. Z dôvodu vyťaženia rôznych penziónov sme ho museli skrátiť zo 7 na 6 dní. Kvôli psychickej pohode zúčastnených sme zrušili aj páskovanie na konci akcie. Tak sme mohli využiť aj posledný deň na aktívnu makačku

Toto sústredenie bolo výnimočné z rôznych aspektov. Z celého Slovenska dorazilo z 11 klubov rekordných 150 nadšencov, ktorí sa dobrovoľne nechali týrať na 6 tréningoch denne. Náš klub, ako každoročne okupoval hlavnú budovu v počte 60. Bohužiaľ kapacitu ubytovne sme naplnili do posledného miesta a niektorí cvičenci museli zostať doma. Celkovo 23 čiernych opaskov sme ešte na sústredení nemali. Väčšina z nich sú aktívni tréneri alebo asistenti svojich domovských klubov. My sme prispeli počtom 8 kusov. Predpokladá sa, že na budúci rok bude ešte viac uchádzačov, preto zavádzame nový systém, kde si bude každý klub organizovať svoje vlastné sústredenie. Ale netreba sa obávať, že sa nebudú medzi sebou kluby stretávať, pripravujeme aj sústredenia pre aktívnych športovcov, resp. pre trénerov.

Ráno sme začali asi 15 minútovou rozcvičkou, ktorú si vždy vzal na starosť niekto iný. Tréningové jednotky boli pripravené pre 3 skupiny, podľa technických skupín. Ranný a poobedný tréning trval pre každú skupinu 1,5 hod. Večerný tréning určený pre najvyššie stupne mal 1 hodinu. Vďaka kratším tréningom oproti minulým rokom, sa podarilo trénovať všetkým v telocvični. O pestrosť tréningov sa staralo 7 trénerov z rôznych klubov Slovenska. Pomáhali im ďalší asistenti, podľa potreby. Tréningový rozvrh zabezpečil, že sa podarilo prejsť väčšinu aspektov taekwonda.

Viac voľného času medzi tréningami využili ľudia na rôzne spoločenské hry, prechádzky po okolí, rozprávanie sa na témy, na ktoré počas roka máme tak žalostne málo času. Vďaka dokonalému oddychu sme mali minimum zranení.

Čas po večernom tréningu sme využili na “rozprávky” nášho trénera Karola, ktorý rozprával o histórii taekwonda, filozofii a tradíciách.

V priebehu týždňa zvykneme mať aj voľný deň. Tým, že tréningových hodín bolo menej a aj celková dĺžka bola o jeden deň kratšia rozhodli sme v stredu spraviť športové súťaže, aby si ľudia trochu oddýchli od taekwonda. Pripravených bolo 6 rôznych súťažných disciplín pre vopred zvolené tímy. Na piatkovom tréningu najúspešnejšie grupy dostali pekný pohár a samozrejme aj lízatká. Možno to nebol úplne fyzický oddych, lebo niektorí makali viac ako na tréningoch, ale každý sa riadne zabavil.

Predvečer posledného dňa sme namiesto bežnej večere mali rôzne grilované špeciality na terase a do noci sme sa spoločne zabávali pri živej hudbe. Niektorým to nestačilo, preto pokračovali v jedálni, aby nerušili miestnu obecnú políciu zvýšenou hlasitosťou hudby.

Za organizáciu chceme poďakovať STA a prezidentovi Ivanovi Kikovi, ktorému sekundoval náš tréner Karol Molnár. Nemôžeme zabudnúť na slová vďaky všetkým našim trénerom a dospelákom, ktorí pomáhali s udržiavaním plynulého chodu a držali mládež v primeranej disciplíne každodennými službami.

Tešíme sa, čo na nás tréneri vymyslia na budúci rok.

Autor. Karol Molnár