321 Views

Prvý júlový týždeň je už pre väčšinu našich žiakov spojený s veľkým Taekwon-Do sústredením a inak tomu nebolo ani tento rok. V malebnej liptovskej dedinke Bobrovec v miestnej školskej telocvični sa tohtoročného sústredenia zúčastnilo rekordných 133 účastníkov vo veku od 5 do 60 rokov z rôznych kútov Slovenska, aby si spoločne zacvičili. Aj napriek zlým predpovediam počasia, hlásili väčšinou dážď, sa na nás, s výnimkou dvoch dní, usmievalo slnko. Dôsledkom toho si niektorí cvičenci okrem nových znalostí odniesli aj pekné opálenie.

Cvičilo sa až trikrát denne. Tréningy boli zamerané na zlepšovanie techník v zostavách (tul), ale tiež na nacvičovanie nových sparingových kombinácií (matsogi) s ich využitím v športovom zápase a našiel sa čas aj na základy sebaobrany (hosinsool). Keďže Taekwon-Do sa skladá nielen z fyzickej ale aj mentálnej prípravy, neoddeliteľnou súčasťou tréningového plánu boli aj večerné “rozprávky”. V týchto pútavých prednáškach nášho trénera Karola Molnára sa okrem iného rozprávalo o teórii techník, zásadách, pravidlách a tradíciách taekwonda. Pozornosť bola venovaná taktiež výchovným témam, ako rešpekt voči druhým a slušnosť.

Každý tréning viedol skúsený tréner, ktorý odovzdával svoje vlastné skúsenosti cvičencom. Vďaka tomu mali cvičenci možnosť vidieť rôzne prístupy k jednotlivým cvičeniam, k tvorbe tréningového plánu či samotného zamerania v rámci tréningu. Takáto skúsenosť dokáže cvičenca veľmi obohatiť aj z dlhodobejšieho hľadiska.

Na spestrenie programu boli vytvorené rôzne súťaže, kde si medzi sebou jednotliví cvičenci zmerali sily.
Súťažilo sa napríklad v tímovom cvičení (team tul), v prevedení techník alebo v športovej zručnosti. Najlepší cvičenci si potom prevzali zaslúžené ceny a ostali im krásne spomienky zo súťaženia. V rámci prevencie pred únavovými zraneniami bol jeden deň oddychový. Niektorí ho využili na ochladenie v neďalekom rybníku, iní sa vydali objavovať krásy okolitej prírody Liptova a ostatní ho využili na regeneráciu vo forme oddychu na izbe. Na utužovanie spoločného ducha boli vyhradené večery, kedy sa žiaci s trénermi bavili pri spoločenských hrách.

Neoddeliteľnou súčasťou sústredenia sú technické skúšky (páskovanie), kde cvičenci dokazujú svoje zručnosti čo sa pred sústredením a počas neho naučili. Po úspešnom preukázaní zručností a znalostí im je udelený vyšší technický stupeň, čo cvičencov posunie o krok ďalej na ich ceste taekwondom (predsa len, „do“ sa prekladá ako cesta). Vrcholom bolo páskovanie na prvý dan. Všetci piati cvičenci úspešne predviedli svoje zručnosti a znalosti, ktoré nadobudli dlhoročným cvičením taekwonda a získali tak čierny pás.

Ani toto sústredenie nezaostalo za svojimi očakávaniami. Prinieslo veľa nových spomienok, znalostí, skúseností a nových i staronových priateľstiev. Všetci zúčastnení sú spokojní a plní nových zážitkov. Aj preto patrí veľké poďakovanie organizátorom sústredenia, že si dali tú námahu zorganizovať a pripraviť takéto podujatie. Ďakujeme a dúfame, že sa v podobnej zostave stretneme aj o rok na Veľkom letnom Taekwon-Do sústredení.

Autori: Peter Izsák a Matej Meluš