402 Views

Po zahrievacej súťaži v Maďarsku sme zavítali na prestížnu súťaž v Prahe. Sonkal Open, ako je súťaž nazvaná organizuje Pražský klub Sonkal. S ich vedením a trénerom, majstrom Ondřejom Vrábelom máme dlhoročné priateľstvo.

Celý turnaj bol zorganizovaný maximálne profesionálne v nádhernej novej hale. Zúčastnilo sa jej 28 klubov/oddielov 5 krajín. Spolu 308 špičkových športovcov.

Náš klub, mesto a krajinu reprezentovali 7 súťažiaci, 2 rozhodcovia, 2 koučovia a 1 kameraman. Ubytovali sme sa už večer predtým v hoteli, ktorý patrí k hale. Cesta do Prahy trvá minimálne 4 hodiny a tak skoro ráno sa nám naozaj nechcelo vstávať, aby sme boli na mieste o 8:00, kedy sa začínala registrácia. Po skromných raňajkách sa naši borci odvážili a boli priradení do svojich kategórií.

Kvôli nezrovnalostiam pri registrácii jedného z klubov sa celá súťaž odložila približne o jednu hodinu. Napriek tomu, sa vďaka skvele zvládnutej organizácii, profesionalite rozhodcov a kooperácii všetkých súťažiacich, podarilo skončiť o hodinu skôr, ako bolo pôvodne plánované.

Samotná súťaž prebiehala v skupinách, systémom „každý s každým“, takže si všetci riadne zamakali a nabrali nové skúsenosti. Konkurencia bola naozaj dobrá. Nezriedka nám boli súpermi reprezentanti a medailisti z Majstrovstiev Európy.

Pekné, na mieru robené medaile, si od nás odniesli:

  • Kristína Ivánová, bronzová, športový boj, seniorky do 67 kg
  • Kristína Ivánová, bronzová, technické zostavy, seniorky II. dan a vyšší
  • Diana Ölveczká, zlatá, športový boj, seniorky do 57 kg
  • Diana Ölveczká, strieborná, technické zostavy, seniorky, I. dan
  • Michal Marček ml., zlatá, športový boj, starší juniori, do 63 kg
  • Fabio Maranesi, strieborná, športový boj, mladší juniori nad 65 kg

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a podporu. Medailistom gratulujeme k úspechu.