2.-9.7.2022 – Sústredenie 2022

Prvý týždeň prázdnin. Dovolenky, kúpanie sa a leňošenie. No ak ste taekwondista tešíte sa 100x viac, pretože ste sa cyklicky znova dopracovali k nášmu milovanému letnému sústredeniu.

Dedinka Bobrovec pod vrcholmi Tatier už každoročne privítala zapálených cvičencov taekwonda z celého Slovenska. V sobotu 2.7.2022 viac než 100 športovcov zahájilo svoj týždeň plný svalovky, zábavy a zdokonaľovania sa. Už v tento prvý deň nás tematicky zamerané tréningy nenechali dlho prahnúť po telocvični plnej tatami. A tých bolo vážne dosť, viac ako 300 kusov, takžže dokázali zaplniť skoro celý, na cvičenie určený, povrch.

V nedeľu sa už budilo rannou rozcvičkou a po výdatných raňajkách, ktoré boli tento rok po prvýkrát formou švédskych stolov, sa pokračovalo v klasickom 3-tréningovom režime. Jedna časť dopoludnia zvyčajne patrila špeciálnemu tréningu pre čierne opasky, druhá spoločnému nácviku všetkého okolo sparingu. Pohybu, kombináciám, zmýšľaniu a nakoniec aj ostrej aplikácii  v ringu. Poobedia boli skôr technického typu. Cvičenci pod profesionálnym vedením pracovali na svojich zostavách, krokových sparingoch, technikách, kopoch… Večerné tréningy sa najčastejšie niesli v duchu sebaobrany. Nesmela chýbať ani Taekwon-Do rozprávka, ktorá nielen deťom, ale aj dospelým priblížila morálnu stránku nášho bojového umenia.

Plánované 2 odpočinkové popoludnia sa kvôli priaznivým/nepriaznivým poveternostným podmienkam museli presunúť na jeden celý voľný deň. Pondelok sa niektorí rozhodli odpočívať na ubytovni, iní makali na sebe v telocvični ale našli sa aj odvážlivci, ktorí sa aj napriek zvýšenej medvedej aktivite rozhodli ísť sa schladiť na neďaleké jazero.

Asi očakávate koniec dňa, však? Ale pondelkový večerný tréning sa stihla odohrať ešte jedna veľmi špeciálna vec. Štyria naši čierno-opaskoví cvičenci úspešne absolvovali svoje skúšky na vyšší technický stupeň pred komisiou zostavenou z Karola Molnára (6.Dan) a Ivana Kika (5.Dan).  Naši úspešní vyšší danisti sú: Jares Hambalko a Kristína Ivánová získali III.dan, Anna Hambalková a Daniel Letko získali II. dan. Spomenieme aj trénera z klubu Kolíňany, Ladislav Blaho, ktorý spáskoval na I. dan …  Patrí im obrovská pochvala a gratulácia za ich výkony a neskrotného ducha na aj mimo tréningov.

Tohtoročné sústredenie sa samozrejme nezaobišlo ani bez tých, či onakých zranení. Párkrát to bol boj o barle a zdravotné oddelenie v Liptovskom Mikuláši nás po týždni aj celkom dobre spoznalo ale zranenia sú rizikom nášho povolania. Dúfame, že sa všetkým podarí čo najrýchlejšie zotavenie a zranenia sa im odteraz budú trochu vyhýbať, keďže si vybudovali silnejšiu „imunitu“.

Ďalej stojí za spomenutie aj naša tradičná forma oslavy dňa narodenia a mena. Našťastie (alebo nanešťastie?) si úder na solár okúsili 2 cvičenci, ktorých bruchá si prešli menším remodelovaním a pravdepodobne nás preklínajú aj v tomto momente. A keďže 100 párov nôh narobí aj riadny neporiadok 2 večere boli venované „letnému upratovaniu“ vo forme mopovania tatám.

V takomto štýle a v skvelej nálade sa celé sústredenie dopracovalo do svojej cieľovej  rovinky. Posledný podvečer, prebiehala prvá časť páskovania pre nižšie technické stupne (10. – 8. kup). Potom to ešte všetci rozbalili na tanečnom parkete, naplnili si bruchá výborne pripravenými grilovanými špecialitami a bol tu posledný deň.

Ten bol venovaný páskovaniu vyšších farebných stupňov (7. – 2. kup). Ale o páskovaní budeme písať niekedy na budúce.

Týmto by sme sa chceli poďakovať Slovenskej Taekwon-Do Aliancii v zastúpení prezidentom Ivanom Kikom za každoročnú organizáciu tejto krásnej akcie. Naša vďaka patrí tiež trénerom: Karolovi Molnárovi, Petrovi Tóthovi, Jaroslavovi Hambalkovi za neúnavné a trpezlivé vysvetľovanie. Špeciálna vďaka patrí Erike Tkáčovej a Palimu Tkáčovi za neustále dopĺňanie našej hladiny kofeínu v ich provizórnom, ale zato nonstop otvorenom „Kafé Apchagi“, za zásobovanie chýbajúcim materiálom z Liptovského Mikuláša, ale tiež za saniťákovanie, teda za suplovanie RZP, ktoré prevádzkovali aj spolu s Katkou Krenovou. Spomenieme tiež ochotných dobrovoľníkov, ktorým ďakujeme za umývanie a skladanie tatami a mnohých ďalších…

Sústredenie bolo fantastické a už sa nevieme dočkať ďalšieho!

414 Views0
Sústredenie 2020

Už tradične patrí prvý prázdninový týždeň letnému sústredeniu taekwondistov. Dlhodobo to bolo naplánované na týždeň od 4. júla do 11. júla 2020. Iba zainteresovaní vedeli, že je o jeden deň dlhšie, ako bývalo zvykom. Vďaka tomu dňu navyše si všetci mysleli, že môžeme trocha poľaviť a ísť na to pozvoľna. Opak bol pravdou…

Bohužiaľ, kvôli korone, sa sústredenia zúčastnilo výrazne menej ľudí, ako po minulé roky. Konkrétne to bola asi len polovica z toho, čo vlani. Cvičiacich bojovníkov sa stretlo okolo 45.

„Coronasústredenie“ s nižším počtom športovcov malo aj niekoľko výhod. Jednou z nich bolo, že sme sa všetci naraz zmestili do telocvične. Vďaka tomu sme mohli spoločne hrať rôzne bojové hry. Rozcvičky boli vďaka nim akčné, zábavné a naozaj zahrievajúce. Ďalším pozitívom bolo, že sme nemuseli deliť rozvrh na niekoľko po sebe idúcich tréningov, ale všetko sme zvládli počas výrazne predĺžených tréningov. Bežný trval 2-3 hodiny.

Pod vedením skúsených trénerov, Karola Molnára, Ivana Kika, Jaroslavov Hambalkov (áno, boli dvaja), sme sa mohli intenzívnejšie venovať jednotlivcom, napríklad aj pri príprave na „páskovanie“. Ale aj bežné tréningy boli nabité až na maximum a po každom z nich sme išli unavení a vyčerpaní k pravidelnej strave ?. Majiteľ ubytovacieho zariadenia, kde sme bývali a jedli, presne vie, aké máme nároky. 3x denne plnohodnotná, chutná strava nám dodávala energiu na celý deň.

7-dňové sústredenie umožňuje pripraviť pre osadenstvo aj nejaký ten voľný pól-deň. Boli sme sa pozrieť k neďalekému, na 7°C vychladenému, vodopádu. Odvážlivci postupne vyskúšali jeho osviežujúcu vodu na vlastnom tele. V iný deň sme menšej skupine podstúpili testovanie laserovej strielačky v Liptovskom Mikuláši. Po úmornom mozgovom brúzdaní sme usúdili, že na budúci rok tam pôjde každý aspoň raz. ?

Keďže taekwondisti musia svoje schopnosti preukázať nielen po fyzickej stránke, ale po znalostnej, každý večer skupinka mentálov preukazovala svoje znalosti pri obľúbenej hre Activity.

Posledný deň sústredenia mávame zaslúžené skúšky na vyššie technické stupne (páskovanie). Tento rok bolo pripustených 19 cvičencov, z toho dvaja o dva technické stupne. Pravidlom na Slovensku máme, že na čierne opasky sa páskuje len na sústredení. Tento rok medzi nimi bola len jediná, Kristínka Ivánová. Po dlhodobej príprave, excelentne zvládla fyzicky veľmi náročné skúšky na II. dan. Okrem nej, gratulujeme aj všetkým ostatným spáskovancom.

V predvečer posledného dňa a páskovania sme mali aj trocha zábavy vo forme diskotéky. Našťastie sa pred sebou veľmi nehanbíme, takže tancovali takmer všetci. Aj tí drevení. Ale čo by bol posledný večer bez špeciálnej večere? Mali sme pečené prasiatko a iné podobné pochutiny. 😛

Obrovská vďaka patrí Ing. Ivanovi Kikovi, prezidentovi Slovenskej Taekwon-Do aliancie za pravideľné organizovanie tejto úžasnej akcie v dedinke Bobrovec pri Liptovskom Mikuláši.

Neskutočne sme si to všetci užili. Ďakujeme! Nevieme sa dočkať budúceho sústredenia s našimi kamarátmi z celého Slovenska.

589 Views0